ஷாஜஹான் ஜூவல்லரிக்கு பின்புறம், அண்ணா பஸ்நிலையம் பின்புறம்,

ரபீகா காம்ப்ளக்ஸ், முதல் மாடி,  மீனாட்சிபுரம், நாகர்கோவில்-1

கைபேசி: 94433 89935; 890333 3300

கருப்பைக்கான அற்புதமான மூலிகை டானிக்!

கிடைக்குமிடம்:

* SAFA ACUPUNCTURE CLINIC *

ஸஃபா அக்குபங்சர் சிகிட்சை மையம்,

ஷாஜஹான் ஜூவல்லரிக்கு பின்புறம், அண்ணா பஸ்நிலையம் பின்புறம்,

ரபீகா காம்ப்ளக்ஸ், முதல் மாடி,  மீனாட்சிபுரம், நாகர்கோவில்-1

கைபேசி: 9443389935, 8903333300 

மின்னஞ்சல்: sathick@gmail.com 

 

Refer this page to your friends / relatives

Copyright 2006-2016 darulsafa.com 

All Rights Reserved.